Servis Gizlilik Politikası Şartları

GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLAR

Uyarı: SH Life Mobil Uygulaması bir sağlık teşhis veya tedavi uygulaması değildir.

Herhangi bir sağlık sorununuz var ise doktorunuza danışınız.

Diyetisyen Nasıl Diyet Yazar ?

Türkiye Cumhuriyeti yasaları gereği,İlgili üniversite mezunu olan diyetisyen tarafından Sağlık Bakanlığının belirlediği hasta izleme rehberine göre kişiye diyet listesi yazar.

İlgili Link

https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/saglikli-beslenme-hareketli-hayat-db/Haberler/Diyetisyenler-Izlem-Rehberi/Diyetisyenler_icin_hasta_izleme_rehberi.pdf

§1 Uygulama kapsamı

(1) Bu hüküm ve koşullar, SH Life uygulamasının (uygulama) kullanımını yönetir. Uygulamanın ücretsiz veya bir ücret karşılığında kullanılıp kullanılmadığına bakılmaksızın geçerlidir.

(2) SH Life (bundan böyle “Sağlayıcı” olarak anılacaktır) ile kullanıcı (bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır) arasında kullanım anında değiştirilmiş olan aşağıdaki hüküm ve koşullar geçerlidir.

§2 Terimlerin tanımı

(1) ” SH Life Uygulaması” terimi, ” SH Life ” adı altında satılan ” SH Life ” adlı programı ifade eder. Bu program, cep telefonları, tablet PC’ler ve diğer mobil cihazlar gibi cihazlara kurulabilir ve çalıştırılabilir.

(2) “Tüketici” ve “Girişimci” terimleri, Türk  Medeni Kanunu’nun (BGB) 13. ve 14. bölümlerindeki yasal tanımlara karşılık gelir. SH Life Uygulamasının kullanımı veya satın alınması, öncelikle Kullanıcının ticari veya serbest meslek sahibi profesyonel faaliyetine atanamayacağı için Kullanıcı, bu nedenle “Tüketici” dir. Bunun aksine, “Girişimci”, SH Life Uygulamasını kullanırken veya sözleşmeye girerken ticaretini, işini veya mesleğini icra eden herhangi bir gerçek veya tüzel kişi veya yasal ehliyete sahip ortaklığı ifade eder.

(3) “Pazar yeri”, Kullanıcının yüklenecek SH Life  Uygulamasını seçip indirebileceği Google (“Google Play”) veya Apple (“App Store”) gibi Pazar yeri operatörlerinin mağazalarını (mağazalarını) ifade eder. Kullanıcının cihazı.

§3 Mevcut kullanım türleri

SH Life Uygulaması ücretsiz veya bir ücret karşılığında çalıştırılabilir. Uygulama kurulduğunda her zaman ücretsizdir – örneğin Google veya Apple Market yerleri aracılığıyla. Ücret karşılığında kullanım her zaman uygulamada Kullanıcının özel ve açık onayını gerektirir (“uygulama içi satın alma yok”, aşağıdaki § 4’e bakın).

§4 SH Life Uygulamasının kullanımı, uygulama içi satın alma yoktur.

SH Life Kullanım Klavuzu

https://akillisaglikliyasam.com/kullanim-klavuzlari/

(1) Kullanıcı, SH Life Uygulamasını ilgili Pazar yerinde seçip kurabilir. Kullanıcı, uygulamayı yükleyerek bu Genel Hüküm ve Koşulları kabul eder.

(2) SH Life Uygulamasını kullanmak için bir kullanıcı hesabı gereklidir; bu da kullanıcının bir e-posta adresi ve şifre girmesini gerektirir.

(3) Kullanıcı, SH Life Uygulamasının ücretli sürümünün sunduğu çok çeşitli özellikleri kullanmak isterse, Kullanıcı sözde “uygulama içi satın alma” yoluyla yükseltme yapabilir. Yükseltme mekanizması, Pazar yeri platformuna bağlı olarak farklılık gösterebilir; Lütfen gerekli eylem planını belirlemek için ilgili Pazar yeri operatörünün hüküm ve koşullarına bakın. Satın alma sözleşmesi, ilgili Pazar yerinin koşullarına tabidir. Bu koşullar ayrıca satın alma sözleşmesinin Kullanıcı ile Pazar yeri arasında mı yoksa Kullanıcı ile SH Life  arasında mı imzalanacağını belirler.

(4) Uygulama içi satın alım yoktur.Sadece üyelere özel uygulamadır.

§5 Kalite kusurları için garanti, garanti

Sağlayıcı ile Kullanıcı arasındaki satın alma sözleşmesinin geçerli olması şartıyla, Sağlayıcı, özellikle Bölüm 434 et.’nin genel hükümleri uyarınca, geçerli yasal hükümler uyarınca uygulamadaki kusurlardan sorumludur. seqq. Türk  Medeni Kanunu (BGB). Sağlayıcı tarafından Girişimcilere sunulan uygulamanın garanti süresi on iki aydır.

§6 Sorumluluk

(1) Kullanıcının hasar tazminat talepleri hariçtir. Bu, bir kullanıcının, maddi sözleşme yükümlülüklerinin ihlalinden kaynaklanan yaşam veya uzuv yaralanması, sağlık veya zararlar için tazminat taleplerini veya Sağlayıcı, yasal temsilcileri tarafından kasıtlı veya ağır ihmal sonucu görev ihlalinden kaynaklanan diğer zararlar için tazminat taleplerini içermez. veya dolaylı ajanlar. Maddi sözleşme yükümlülükleri, sözleşmenin amacına ulaşmak için gerekli olan yükümlülüklerdir.

(2) Maddi sözleşme yükümlülüklerinin ihlal edilmesi durumunda, Sağlayıcı, Kullanıcının hasar tazminat talebinin yaşam, uzuv veya sağlığa yönelik bir yaralanmaya dayanmadığı sürece, bu tür hasarın olağan ihmalden kaynaklanması durumunda yalnızca tipik öngörülebilir zarardan sorumludur.

(3) Alt bölümler (1) ve (2) ‘nin sınırlamaları, taleplerin doğrudan bu kişilere karşı ileri sürülmesi halinde Sağlayıcının yasal temsilcileri veya vekilleri lehine de geçerli olacaktır.

§7 Cayma hakkı ile ilgili talimatlar

(1) Sözleşmenin Sağlayıcı ile (Pazar yeri operatörü ile değil) yapılması durumunda, Kullanıcı, (2) ‘de ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, Sağlayıcıya karşı yasal cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkına ilişkin istisnalar (3) ‘te belirtilmiştir. Örnek geri çekme formu (4) altında mevcuttur.

(2) Cayma hakkı ile ilgili talimatlar

Cayma

hakkı 14 gün içinde sebepsiz yere bu sözleşmeden çekilme hakkına sahipsiniz. Cayma hakkı süresi, sözleşmenin imzalandığı günden itibaren on dört gündür. Cayma hakkınızı kullanmak için, bu sözleşmeden çekilme kararınızı net bir şekilde bize bildirmelisiniz (SH Life [adres, e-posta, telefon, faks]) (örn. Posta yoluyla mektup, faks veya e-posta). Ekteki numune geri çekme formunu kullanabilirsiniz, ancak bu zorunlu değildir. Cayma hakkınızı kullanma kararınızı belirten yazı, son cayma tarihi geçmeden gönderilirse, son cayma tarihi karşılanmış sayılır.

Cayma bildiriminin sonuçları

Bu sözleşmeden çekilirseniz, sizden aldığımız tüm ödemeleri aşırı gecikmeden ve en geç caydığınızı belirten mektubunuzu aldığımız günden itibaren on dört gün içinde iade etmeliyiz. Başka bir şeyi açıkça kabul etmedikçe, bu geri ödeme için orijinal işlem için kullandığınızla aynı ödeme yöntemlerini kullanırız; Bu geri ödeme için hiçbir koşulda sizden bir ücret talep etmeyeceğiz.

(3) SH Life Uygulaması aracılığıyla yapılan herhangi bir satın alımdan cayma hakkı, Sağlayıcı sözleşmeyi gerçekleştirmeye başladığında, yani Kullanıcı Sağlayıcıya açıkça rıza gösterdikten sonra SH Life Uygulamasının ödenebilir işlevlerini sağlamaya başladığında sona erer. cayma hakkı süresi sona ermeden önceki sözleşme ve Kullanıcı, ifa üzerine cayma hakkını kaybettiğini bildiğini teyit etmiştir.

(4) Örnek geri çekme formu

(Sözleşmeden çekilmek isterseniz lütfen bu formu doldurup bize geri gönderin).

– Alıcı: info@akillisaglikliyasam.com

VEYA

– Alıcı: SH Life Selçuklu mah.1454 sk.nehir apt.no:3/B Afyonkarahisar/Türkiye

– Aşağıdaki malların satın alınmasıyla (*) / aşağıdaki hizmetin ifasıyla (*) ilgili yaptığım sözleşmeden (*) çekiyorum / çekiyoruz (*)

– (*) ) / alındı ​​(*)

– Tüketicinin adı

– Tüketicinin adresi

– Tüketicinin SH Life kaydı için kullanılan e-posta adresi

– Tüketicinin imzası (sadece yazılı bildirimde bulunulursa)

– tarih

(*) uygunsa silin

§8 Son hükümler

(1) Kullanıcı ve Sağlayıcı arasında yapılan sözleşmeler, Uluslararası Mal Satış Sözleşmelerine İlişkin BM Konvansiyonu (CISG) hariçTürkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir. Yasa seçimini ve zorunlu hükümlerin uygulanmasını sınırlayan yasal hükümler, özellikle Tüketici olarak Kullanıcının mutat meskeninin bulunduğu eyalette etkilenmez.

(2) Kullanıcı bir Girişimci, kamu hukukuna göre tüzel kişi veya kamu hukukuna göre özel bir fon ise, Kullanıcı ile Sağlayıcı arasındaki sözleşmeye dayalı ilişkiler kapsamındaki tüm ihtilaflar için yargı yeri, Sağlayıcının kayıtlı ofisi olacaktır.

(3) Münferit maddeler yasal olarak geçersiz ise, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini koruyacaktır. Bu tür hükümler mevcut olduğunda, yasal hükümler geçersiz hükümlerin yerini alacaktır. Bu, sözleşme taraflarından biri için gereksiz bir güçlük oluşturacaksa, sözleşmenin tamamı geçersiz sayılacaktır.

VERİ GİZLİLİĞİ POLİTİKASI

https://akillisaglikliyasam.com/gizlilik-politikasi-3/

SH Life, Android ve iO’lar için stüdyo üyelerine özel mobil uygulamadır. (bundan sonra Uygulama, Ürün) ve kayıtlı ofisi SH Life

Smart Software Sağlık Tic.A.Ş.

Selçuklu mah.1454 sk.nehir apt.no:3/B Afyonkarahisar/Türkiye (bundan sonra, SH Life  Sağlayıcı) tarafından işletilmektedir.

https://akillisaglikliyasam.com/gizlilik-politikasi-2/

Aşağıdaki veri koruma hükümleri, Uygulamanın tüm kayıtlı kullanıcıları için geçerlidir. Kaydolarak, aşağıdaki veri koruma hükümlerini kabul etmiş olursunuz.

1) Denetleyici

Genel Veri Koruma Yönetmeliği, GDPR uyarınca sizinle ilgili kişisel verilerin (Kontrolör) toplanması, işlenmesi ve kullanılmasından sorumlu organ,

SH Life

Smart Software Sağlık Tic.A.Ş.

Selçuklu mah.1454 sk.nehir apt.no:3/B Afyonkarahisar/Türkiye

Veri Koruma Görevlisi:

Smart Software Sağlık Tic.A.Ş.

Selçuklu mah.1454 sk.nehir apt.no:3/B  Afyonkarahisar/Türkiye

Sizinle ilgili kişisel veriler, bu Veri Koruma Politikası veya bir veri konusu olarak haklarınızı nasıl kullanacağınızla ilgili sorularınız varsa lütfen Kontrolör veya Veri Koruma Görevlimiz ile iletişime geçin.

2) Şifreleme

Uygulamalar ile veya üçüncü şahıslarla iletişim kurulurken gelen ve giden tüm veri trafiği TLS aracılığıyla şifrelenir. Adres çubuğundaki ve kilit simgesindeki “https: //” kodu, web sitemizi kullanmak için bağlantının şifreli olduğunu gösterir.

TLS şifrelemesi, üçüncü tarafların iletilen verileri okuyamayacağı anlamına gelir.

3) Kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması

3.1) Kişisel veriler

GDPR açısından “kişisel veriler”, tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişiye ilişkin herhangi bir bilgi anlamına gelir; Tanımlanabilir bir gerçek kişi, özellikle bir ad, kimlik numarası, konum verileri, çevrimiçi bir tanımlayıcı gibi bir tanımlayıcıya veya fiziksel, fizyolojik, o gerçek kişinin genetik, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliği.

Sağlayıcı, yalnızca sizinle ilgili kişisel verileri (örneğin, e-posta adresi, Uygulamadaki beslenme bilgileri), değiştirilen geçerli veri koruma yasası hükümlerine uygun olarak işler. Aşağıdaki hükümler, kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılmasının niteliği, kapsamı ve amaçları hakkında sizi bilgilendirir. Bu Veri Gizliliği Politikası, yalnızca yukarıda belirtilen Ürün için geçerlidir. Bir bağlantı size başka bir web sitesine yönlendirirse, lütfen sizinle ilgili kişisel verilerin ilgili işleyişi için oradaki bilgileri kontrol edin.

3.2) Web sitemizi kullanırken veri toplama

www.akillisaglikliyasam.com  web sitemizi ziyaret ettiğinizde, web sunucusu otomatik olarak belirli bir kişiyle ilişkilendirilemeyen günlük dosyaları oluşturur; bu işlem, Sanatın (f) bendi uyarınca meşru menfaatlerimize dayanmaktadır. 6 (1) GDPR. Bu tür veriler, örneğin, tarayıcı tipi ve sürümü, kullanılan işletim sistemi, yönlendiren URL, talep eden bilgisayarın IP adresi, sunucu talebine erişim tarihi ve saati ve müşterinin dosya talebini (dosyanın adı ve URL’si) içerebilir. Bu veriler yalnızca istatistiksel amaçlarla ve güvenlik nedenleriyle (örneğin kötüye kullanım ve dolandırıcılık eylemlerini araştırmak için) toplanır, yedi günlük bir süre için saklanır ve daha sonra silinir. Daha uzun bir süre kanıt olarak saklanması gereken veriler, ilgili olay açıklığa kavuşturulana kadar silinmeden hariç tutulur.

Çerezler

Web sayfalarını daha kullanıcı dostu ve etkili hale getirmek için, SH Life tarafından görevlendirilen üçüncü şahıslar, müşterilerin sabit diskinde sözde çerezleri saklamaktadır. Bu tür bir kullanım için yasal dayanak, Sanatın (f) maddesidir. 6 (1) GDPR.

Çerezler, diğer amaçların yanı sıra, bir web sitesinin nasıl kullanıldığına ilişkin bilgileri kaydetmeye yarayan küçük metin dosyalarıdır. Bu tanımlama bilgileri programları yürütemez veya bilgisayarınıza virüs bulaştıramaz. Kişisel veriler içermezler, belirli bir kişiye atfedilemezler ve aksi belirtilmedikçe en geç bir yıl sonra otomatik olarak silinirler. Bu tür veriler, diğer kaynaklardan gelen verilerle birleştirilmez.

Web sitesi çerezler olmadan da kullanılabilir. Tarayıcı ayarlarınızda, çerez kullanımını devre dışı bırakabilir veya sınırlandırabilir ya da tarayıcınızdan bir çerez gönderilmeden önce sizi uyarmasını isteyebilirsiniz. Çerezleri istediğiniz zaman bilgisayarın sabit diskinden de silebilirsiniz.

3.3) SH Life Uygulamasını kullanırken kişisel veriler

3.3.1) Zorunlu bilgiler

Uygulamayı kullanabilmek için, kullanıcının bir e-posta adresi ve bir şifre (zorunlu bilgiler) sağlaması gerekir. Bu veriler, kullanıcıyı tanımlamaya ve Sağlayıcı ile kullanıcı arasındaki iletişimi sağlamaya hizmet eder. E-posta adresi ve kullanıcının diğer tüm verileri diğer kullanıcılar tarafından görülmez. Veriler, Sanatın (a) bendi uyarınca sizin rızanız temelinde saklanır. 6 (1) GDPR.

3.3.2) Kullanıcı tarafından sağlanan veriler

SH Life ayrıca kullanıcı tarafından sağlanan ve Uygulamayı kullanırken girilebilen verileri kaydeder. Bu, aşağıdaki fiziksel verilerden oluşan bir kullanıcı profilini ifade eder:

cinsiyet

doğum tarihi

yükseklik

aktivite türü (oturma, ayakta durma vb.)

istenen sonuç (kilo verme vb.)

Fiziksel veriler, Sanatın (a) bendi uyarınca rızanız temelinde kaydedilir. 6 (1) GDPR ve yalnızca kişisel kalori alımınızı hesaplamak için kullanılır. Uygulamanın özelliklerini kullanabilmek için fiziksel verilerin sağlanması gerekir. SH Life ‘nun kullanıcının kişisel kalori alım hedefini hesaplayabilmesi için başlangıç ​​ağırlığı, hedef ağırlık, cinsiyet, doğum tarihi, boy ve mesleki faaliyetlerin türünü belirtmek özellikle gereklidir. Bu veriler üçüncü şahıslar tarafından görülmez.

Ayrıca, kullanıcı hesabı kurulduğunda aşağıdaki veriler toplanır ve saklanır:

Ad (isteğe bağlı)

E

Parola

3.3.3) SH Life tarafından otomatik olarak kaydedilen veriler

Kullanıcı SH Life ‘ya kaydolduğunda aşağıdaki veriler bir kez kaydedilir:

Kayıt Tarihi

Kullanılan cihazın işletim sistemi (Android / iOS)

Ülke ve dil (yerel ayarı kullanarak: Yerel ayar, özellikle kullanıcı arayüzünün dili, ülke ve karakter sınıflandırması, klavye düzeni, sayı, para birimi, tarih ve sistemle ilgili ayarlar dahil olmak üzere kullanıcının bölgesel ayarlarını içeren bir parametreler kümesidir. zaman biçimleri.

Bu verileri, Sanatın (f) bendi uyarınca meşru menfaatimiz temelinde hizmetlerimizi iyileştirmek ve kişiselleştirmek amacıyla kaydediyoruz. 6 (1) GDPR.

3.3.4) Uygulamanın kullanımı sırasında kaydedilen veriler

Uygulama kullanıldığında, SH Life ek kayıtlar

mevcut IP adresi,

Uygulamanın kullanımdaki sürümü,

geçerli saat dilimi.

Bluettoth bağlantısı

Bu verileri, Sanatın (f) bendi uyarınca meşru menfaatimiz temelinde hizmetlerimizi iyileştirmek ve kişiselleştirmek amacıyla kaydediyoruz. 6 (1) GDPR.

3.3.5) Üçüncü şahıslarla veri alışverişi

SH Life, Sanatın (a) bendi uyarınca sizin rızanız temelinde üçüncü şahıs sağlayıcılar tarafından kullanıma sunulan verileri kaydeder ve saklar. 6 (1) GDPR ve ilgili verileri bu tür üçüncü taraf sağlayıcılara iletir. Bu, aşağıdaki sağlayıcıları ve verileri ifade eder:

Polar ile kullanıcının kaydettiği antrenmanlardan süre, süre, tür, kalori tüketimi, mesafe, adım sayısı

toplam aktivite seviyesi (kalori tüketimi), aktivite süresi, bir gün içindeki adım sayısı

https://www.polar.com/tr
https://www.polar.com/tr/legal/terms-of-use
https://www.polar.com/tr/legal/terms-of-use#toc6
https://www.polar.com/tr/legal/terms-of-use#toc15
https://www.polar.com/tr/legal/terms-of-use#toc18
https://www.polar.com/tr/legal/terms-of-use#toc19
https://www.polar.com/tr/legal/terms-of-use#toc8
https://www.polar.com/tr/legal/terms-of-use#toc7
https://www.polar.com/tr/legal/terms-of-use#toc5
https://www.polar.com/tr/legal/terms-of-use#toc4

3.3.6) Sözleşme ilişkisi

Kullanıcı ile SH Life arasında bir sözleşme ilişkisi kurulacak, tasarlanacak veya değiştirilecekse, Sh Life, kullanıcının kişisel verilerini Sanatın (b) maddesine göre saklar. 6 (1) GDPR, sözleşmenin ifası için gerekli olduğu ölçüde. Uygulama içi satın alma yolu yoktur.

Uygulama mağazalarının gizlilik politikaları için lütfen şu adrese gidin:

Apple App Store: https://www.apple.com/de/privacy

Google Play Store: https://policies.google.com/privacy

4) Müşteri iletişimi ve desteği

SH Life, müşteri taleplerini karşılamak için Smart Software –Selçuklu mh.1454 sk.nehir apt.no:3 adresinde çağrı destek kullanıyor. Bu bağlamda SH Life Uygulaması, bilgi gereksinimlerine uymak için kullanılan işletim sistemi sürümünü, Uygulama sürümünü, kullanılan cihazı, kayıt tarihini, doğum tarihini, cinsiyetini ve müşterinin üyeliğe sahip olup olmadığını kaydeder.

Bir müşteri talebinde bulunduğunuzda tarafınızdan sağlanan bu kişisel veriler, yalnızca sorunuza yanıt vermek veya sizinle iletişim kurmak ve ilgili teknik yönetim çalışmaları için kullanılır. Bu tür veriler üçüncü şahıslara iletilmez.

Sizinle ilgili kişisel verileri saklamak için bize onay verdiyseniz, bu izni herhangi bir zamanda ileride işlenmek üzere geri çekme hakkına sahipsiniz. Bu durumda sizinle ilgili kişisel veriler gecikmeksizin silinecektir.

İsteğinizle ilgilendiğimizde veya bu bağlamda verilen saklama iznini geri çektiğinizde, sizin izninizi geri çekmeden sizinle ilgili kişisel verileri de sileceğiz. Aynısı, diğer yasal nedenlerle depolamanın kabul edilemez olması durumunda da geçerlidir.

Smart Software veri gizliliği için https://www.smartpilatesstudio.com/gizlilik-politikasi-2/

5) Bülten, postalar

Talebiniz üzerine, güncel beslenme eğilimleri, tarifler ve yeme, kilo verme vb. İle ilgili diğer ilginç teklifler ve ipuçları hakkında sizi düzenli olarak e-posta yoluyla bilgilendiririz. Bu hizmet için kayıt isteğe bağlıdır ve sözde çift kayıt işlemi ile gerçekleştirilir. Kaydın ardından, kaydınızı onaylamanızı isteyen bir e-posta alacaksınız. Bu, yetkisiz üçüncü şahısların haber bültenimize abone olmak için e-posta adresinizi kullanmasını önlemek için gereklidir. Kaydınızı yasal gerekliliklere uygun olarak kanıtlayabilmek için, Sanatın (f) bendi uyarınca meşru menfaatimiz dahilindedir. Kaydı kaydetmek için 6 (1) GDPR.

Haber bültenine kaydolarak, e-posta göndermek ve almak için işlenen verilerin işlenmesine izin vermiş olursunuz (GDPR Madde 6 (1) madde (a)). Ayrıca, postaları özel ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde özelleştirmek için SH Life’nun kullanıcı modellerinizle ilgili verileri toplamasına ve işlemesine (örn. E-postadaki bağlantıların açılması ve tıklanması) izin verirsiniz; örneğin, konu A’daki bağlantıları birkaç kez tıklar, ancak B konusundaki bağlantıları hiç tıklamazsanız, gelecekteki postalarda yalnızca konu A’daki bağlantıları alacaksınız.

info@akillisaglikliyasam.com adresine bir e-posta göndererek, gelecekte bu e-postaları almak için verdiğiniz izni istediğiniz zaman ve herhangi bir neden belirtmeden geri çekebilirsiniz. Her haber bülteninin sonunda bulduğunuz bir bağlantıya tıklayarak da haber bülteni aboneliğinizi iptal edebilirsiniz. Abonelikten çıkmış e-posta adreslerini ve kayıt kayıtları kapsamında depolanan verileri, haber bültenlerini postalamak amacıyla silmeden önce onayın daha önce verildiğini göstermek için meşru menfaatlerimize göre üç yıla kadar saklayabiliriz. . Bu verilerin işlenmesi, ileri sürülebilecek herhangi bir iddiaya karşı savunma amacıyla sınırlıdır. Daha önce verilen rızanın aynı zamanda onaylanması koşuluyla, bireysel silme talepleri her zaman mümkündür.

Message Systems Inc., Gizlilik Kalkanı Çerçevesi kapsamında sertifikalandırılmıştır, bu nedenle Avrupa veri koruma düzeyine uyulacağını garanti eder:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzTTAA0

Teslimat hizmeti sağlayıcısı, Sanatın (f) bendi uyarınca meşru menfaatimiz temelinde kullanılır. 6 (1) GDPR ve Madde uyarınca bir veri işleme sözleşmesi. 28 (3) cümle 1 GDPR.

Teslimat hizmeti sağlayıcısı, örneğin haber bültenlerinin postalanmasını ve sunumunu teknik olarak optimize etmek veya bunları istatistiksel amaçlarla analiz etmek için kendi hizmetlerini optimize etmek veya iyileştirmek için alıcıların verilerini anonimleştirilmiş biçimde, yani bir kullanıcıya atıfta bulunarak kullanabilir. Ancak, teslimat hizmeti sağlayıcısı, haber bülteni alıcılarımızın verilerini kendilerine yazmak veya bu verileri üçüncü şahıslara iletmek için kullanmaz.

6) Çocuklar tarafından kullanım

SH Life, çocukların mahremiyetini korumak için alınması gereken ek önlemlerin farkındadır. 16 yaşın altındaki kişiler, bir ebeveyni yürürlükteki yasaya uygun olarak kabul etmedikçe hesap açamaz. Ebeveyninin izni olmadan asgari yaşın altındaki bir çocuğun kişisel verilerini kaydettiğimizi fark edersek, bu tür verileri derhal silmek için önlemler alacağız. Çocuklarının kişisel verilerini bize sunduğuna inanan ve bu tür verilerin silinmesini isteyen ebeveynler, lütfen 1. maddede belirtilen ayrıntılar altında bizimle iletişime geçmelidir.

7) Web analizi, yeniden pazarlama ve yeniden hedefleme araçlarının kullanımı

Sanatın (f) maddesi açısından meşru menfaatlerimize dayanmaktadır. 6 (1) GDPR, çevrimiçi teklifimizi optimize etmek ve sizin için daha alakalı teklifler derleyebilmek amacıyla web analizi, yeniden pazarlama ve yeniden hedefleme yapmak için çeşitli araçlar veya eklentiler kullanırız.

Bu hizmetler çerez kullanır, IP adresini iletir ve / veya web sitesi ziyaretçilerinin sayısı, ziyaret süresi, ortalama sayfa yükleme süresi ve ziyaretçilerin menşei dahil olmak üzere çeşitli veri türlerini kaydeder ve analiz eder.

Detaylı bilgi:

7.1) Google Analytics

Google tarafından sunulan bir web analiz hizmeti olan Google Analytics kullanıyoruz. Google Analytics, ziyaretçilerin web sitesini nasıl kullandığını analiz etmeye yardımcı olan çerezler kullanır. Çerez tarafından web sitesini kullanma şeklinizle ilgili oluşturulan bilgiler (IP adresiniz dahil) genellikle Google tarafından Amerika Birleşik Devletleri’ndeki sunuculara iletilecek ve burada saklanacaktır. SH Life, “gat._anonymizeIp ();” kodunu ekleyerek IP anonimleştirmeyi etkinleştirdi. Bu, Google’ın IP adresinizi AB’ye üye bir ülkede veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasına taraf başka bir ülkede önceden kısaltacağı anlamına gelir (bu prosedüre IP maskeleme denir). Yalnızca istisnai durumlarda, tam IP adresi ABD’deki bir Google sunucusuna iletilecek ve orada kısaltılacaktır. Google, bu bilgileri web sitesini kullanma şeklinizi değerlendirmek amacıyla bizim adımıza kullanacaktır, SH Life için web sitesi etkinliği hakkında raporlar derlemek ve web sitesi etkinliği ve internet kullanımı ile ilgili diğer hizmetleri sağlamak. Google ayrıca, yasaların gerektirdiği durumlarda veya bu tür üçüncü şahısların Google adına bilgileri işlediği durumlarda bu bilgileri üçüncü şahıslara aktarabilir.

Google, Google Analytics tarafından veri toplamayı ve Google tarafından veri işlemeyi engellemeye yarayan web tarayıcıları için bir eklenti sunar. Eklenti riski size ait olmak üzere https://tools.google.com/dlpage/gaoptout adresinden indirilebilir ve yüklenebilir .

Daha fazla bilgi şu adreste mevcuttur:

http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html

(Google Analytics ve veri koruma hakkında genel bilgiler).

Google, Gizlilik Kalkanı Çerçevesi kapsamında sertifikalandırılmıştır, bu nedenle Avrupa veri koruma yasasına uyulacağını garanti eder:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

7.2) Firebase Analytics

SH Life Uygulaması için Firebase Analytics kullanıyoruz. Firebase Analytics, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD adresinde bulunan Google Inc. tarafından sunulan bir hizmettir.

Firebase Analytics hizmeti, örneğin Uygulama ilk kez açıldığında, kaldırmalar, güncellemeler, sistem çökmeleri ve Uygulamanın ne sıklıkla kullanıldığını kaydederek Uygulama kullanıcılarının etkileşimlerini belirlemeye yardımcı olur. Hizmet ayrıca belirli kullanıcı ilgi alanlarını kaydeder ve analiz eder. Google Firebase aracılığıyla işlenen bilgiler, Google Analytics ve Google pazarlama hizmetleri gibi diğer Google hizmetleriyle birlikte de kullanılabilir. Araç, Android Reklam Kimliği veya iOS için Reklam Tanımlayıcısı gibi tanımlayıcılar ve kullanıcıların mobil cihazlarını tanımlamak için çerez benzeri teknolojiler kullanır.

Google’ın pazarlama amacıyla veri kullanımı hakkında daha fazla bilgi için lütfen https://www.google.com/policies/technologies/ads adresine gidin . Google Gizlilik Politikası https://www.google.de/policies/privacy adresinde mevcuttur . Google pazarlama hizmetlerinin ilgi alanına dayalı pazarlamasına itiraz etmek isteyen kullanıcılar, http://www.google.com/ads/preferences adresinde Google tarafından sunulan ayarları ve devre dışı bırakma seçeneklerini kullanabilir .

Google, Gizlilik Kalkanı Çerçevesi kapsamında sertifikalandırılmıştır, bu nedenle Avrupa veri koruma yasasına uyulacağını garanti eder:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

7.3) Crashlytics

SH Life Uygulaması ayrıca 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD adresinde bulunan Google Inc.’e ait bir şirket olan Fabric tarafından sunulan Crashlytics analiz programını kullanır. Crashlytics, öngörülemeyen sistem çökmeleri ve diğer arızalar hakkında bize bilgi sağlar, böylece Uygulamayı sürekli iyileştirmek ve hataları ortadan kaldırmak için meşru menfaatimize hizmet eder. Bir arıza meydana geldiğinde, analiz programı, kullanılan cihaz, işletim sistemi, Uygulamanın sürümü ve işlevselliği, çökme zamanı ve talepte bulunan cihazın anonim IP adresi hakkındaki bilgileri kaydeder ve iletir. Daha fazla bilgi için, https://try.crashlytics.com/terms/privacy-policy.pdf adresinde Crashlytics tarafından sağlanan bilgilere gidin . Google Gizlilik Politikası şu adreste mevcuttur:https://www.google.de/policies/privacy .

Google, Gizlilik Kalkanı Çerçevesi kapsamında sertifikalandırılmıştır, bu nedenle Avrupa veri koruma yasasına uyulacağını garanti eder:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

8) Sosyal Medya eklentileri

Sanatın (f) maddesi açısından meşru menfaatlerimize dayanmaktadır. 6 (1), çevrimiçi teklifimizi optimize etmek ve sizin için daha alakalı teklifler derleyebilmek amacıyla web analizi, yeniden pazarlama ve yeniden hedefleme yapmak için çeşitli Sosyal Medya eklentileri kullanıyoruz.

9) Verilerinizin silinmesi

SH Life, Uygulama kullanıldığı sürece kullanıcılarla ilgili kişisel verileri saklar. Kullanıcı hesabı silindiğinde, e-posta adresini, adı, soyadı, profil resmini ve üçüncü taraf sağlayıcılara bağlantıları nihayet ve geri alınamaz bir şekilde sileceğiz.

10) Hesabınızı nasıl sıfırlayabilirsiniz?

Kullanıcılar hesaplarını sıfırlayabilir. Bu durumda, ayarların (e-posta adresi, şifre, ayarlar, hedefler vb.) Kopyalanacağı yeni bir hesap oluşturmak için şeffaf bir prosedür kullanacağız. Orijinal hesaba bağlı e-posta adresi, adı, soyadı ve varsa Fitbit Kimliği, Polar Kimliği, Şerit Kimliği verileri bu hesapta silinir.

11) Haklarınız

Haklarınız ve kişisel verilerinizle ilgili diğer konularla ilgili sorularınız varsa, lütfen 1. maddede yer alan iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Aşağıdaki haklara sahipsiniz:

11.1) Erişim hakkı

SH Life tarafından saklanan kişisel verileriniz, bu verilerin kaynağı ve alıcıları, veri işlemenin amacı, planlanan veri saklama süresi ve bir kopyasını istediğiniz zaman ücretsiz olarak talep etme hakkına sahipsiniz. işlenen kişisel verilerin (Madde 15 GDPR).

11.2) Düzeltme hakkı

Ayrıca, hatalı kişisel verilerin düzeltilmesini gecikmeden edinme ve eksik kişisel verilerin tamamlanması hakkına da sahipsiniz (Madde 16 GDPR).

11.3) İzni geri çekme hakkı

Gerekçe belirtmeksizin, herhangi bir zamanda gelecekteki işlemeler için geçerli olacak şekilde veri işleme onayınızı geri çekme hakkına sahipsiniz (Madde 7 (3) GDPR).

11.4) Silme hakkı

Kişisel verilerin toplandıkları veya başka şekilde işlendiği amaçlarla ilgili olarak artık gerekli değilse veya yasal işleme için onayınızı geri çekerseniz ve başka hiçbir şey yoksa, sizinle ilgili kişisel verilerin silinmesini gereksiz gecikme olmaksızın elde etme hakkına sahipsiniz. işleme için yasal gerekçeler. Veri işlemeye itiraz ederseniz ve işleme için ağır basan meşru gerekçeler yoksa, verileriniz de silinecektir. Son olarak, diğer yasal nedenlerden dolayı işlemenin yasadışı olması durumunda verileriniz silinecektir (Madde 17 GDPR).

11.5) İşlemenin kısıtlanması hakkı

Kişisel verilerin doğruluğuna itiraz ederseniz, doğruluğu gözden geçirmemize olanak tanıyan bir süre boyunca işlemenin kısıtlanması hakkına sahipsiniz.

Veri işleme, işlemenin yasadışı olması, ancak sizinle ilgili kişisel verilerin silinmesini reddetmeniz ve silme talebinde bulunmak yerine, işlemenin kısıtlanmasını talep etmeniz veya ilgili amaçlar için kişisel verilere artık ihtiyacımız yoksa ancak bunlara ihtiyacımız olması durumunda da kısıtlanır. yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması veya daha önce işlemeye itiraz ettiyseniz, ancak SH Life’ın çıkarlarınızı geçersiz kılan kişisel verileri saklamak için meşru gerekçelerinin olup olmadığı henüz belirlenmemişse (Madde 18 GDPR).

11.6) Veri taşınabilirliği hakkı

Bize sağladığınız sizinle ilgili kişisel verileri yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta alma hakkına sahipsiniz ve bu verileri işlemenin izne dayalı olduğu ve verilerin aşağıdaki durumlarda başka bir denetleyiciye iletme hakkına sahipsiniz. otomatik yollarla işlenir (Madde 20 GDPR).

11.7) İtiraz hakkı

Son olarak, gelecekte sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesine her zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz.

Kullanıcı profillerinin derlenmesine ve işlemenin izne bağlı olduğu durumlarda sizinle ilgili ilgili kişisel verilerin işlenmesine istediğiniz zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz. Sizinle ilgili kişisel veriler, artık hiçbir meşru gerekçenin çıkarlarınızı, haklarınızı ve özgürlüklerinizi geçersiz kılmadığı durumlarda işlenmeyecektir. Sizinle ilgili kişisel verilerin doğrudan pazarlama amacıyla işlendiği durumlarda, doğal olarak bu tür işlemlere herhangi bir zamanda itiraz etme hakkına sahipsiniz (Madde 21 GDPR).

11.8) Şikayette bulunma hakkı

Ayrıca bir denetim makamına şikayette bulunma hakkına da sahipsiniz (Madde 77 GDPR).

12) Geçerlilik ve güncellemeler

Veri Gizliliği Politikası şu anda geçerlidir ve 10 Temmuz 2020 tarihinde hazırlanmıştır. Web sitemizdeki diğer gelişmeler, bu Veri Gizliliği Politikasının değiştirilmesini gerekli kılabilir. Veri Gizliliği Politikasını herhangi bir zamanda gelecekte geçerli olacak şekilde değiştirme hakkını saklı tutarız.

YASAL UYARI

SH Life Uygulaması  sağlık teşhis veya tedavi aracı değildir.

Herhangi bir sağlık sorunuzu var ise lütfen doktorunuza danışınız.

Uygulaması Yardım hizmeti: https://akillisaglikliyasam.com/iletisim/

SH  Life

Selçuklu Mh.1454 Sk.Nehir Apt. No:3/B

Afyonkarahisar/Türkiye

Ticaret siciline kayıtlı

Smart Software Sağlık Tic.A.Ş.

Kocatepe VD.

Vergi No:19705262798

Anlaşmazlığın çözümüne

Faaliyet Alanımız olan Türkiye Cumhuriyeti Afyonkarahisar ilinde bulunan mahkemeler yetkilidir Bununla birlikte, bir tüketici mahkemesi önündeki anlaşmazlık çözüm süreçlerine katılmaya ne yükümlü ne de istekliyiz.